חיפוש :

היום שאחרי 120

עולם כמנהגו נוהג והטבע אינו משתנה, אנשים הולכים לעולמם ומבקשים להותיר אחריהם צוואה וירושה.
בעולם הקדום היה ברור למי עובר ומי מקבל, סדרי העדיפות בשלשלת הירושה היו:  בדרגה הראשונה, הבנים וצאצאיהם; בדרגה השנייה, כשאין יורשים מן הדרגה הראשונה, הבנות וצאצאיהן; בדרגה השלישית, האב וצאצאיו; בדרגה הרביעית, אבותיו הרחוקים יותר של המוריש וצאצאיהם.

בעולם הקדום גם דברים לא הלכו חלק והחוק הבלתי כתוב גם לא תמיד נשמר לכן, בעולם המודרני קבע המחוקק כללים הקובעים את האופן שבו אדם יכול להעביר את רכושו המגוון לקרוביו או למי שהוא מעוניין שירש אותו.
הכנת צוואה בעוד האדם צלול ומבין את המשמעויות עשויים לפתור הרבה מאוד בעיות.

במידה ולא ערך אדם צוואה טרם לכתו, נכנס לתוקף חוק הירושה התשכ"ה – אשר קובע מי יהיו יורשיו.
העניין של ירושות וצוואות מאוד אמוציונאלי ורגיש, מדובר על שילוב של רגשות וממון, מה שלעיתים עלול להוביל למחלוקות קשות, מאבקי ירושה קיצוניים וקרע במשפחה.

חוק הירושה מציין את הדרכים לפיהן ניתן לערוך צוואה (סעיף 18 של החוק), צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.
הדרך הנכונה, זו שתמנע בעיות אמינות או פתחון פה בעתיד,  היא צוואה הנכתבת ומתועדת אצל עו"ד המתמחה לדיני צוואות וירושות. כתיבת צוואה הסוגרת את כל הפינות, כאשר יש עדים בלתי תלויים המצהירים שהמוריש צלול בדעתו, עושה זאת ברצונו וללא בכפייה.

חשוב להותיר צוואה, לא רק על מנת להסדיר את ענייני הכספים ולהותיר למי שראוי שיקבל, לא רק על מנת לייצר שקט בין בני המשפחה והמוטבים, בצוואה ניתן להוסיף מילים אישיות שיוקראו לאחר המוות, לדבר על הרצון בשלמות המשפחה, על הטוב שהיורשים הכניסו לחיים ולהשאיר אהבה ואופטימיות, ניתן להוסיף, בנוסף לחלוקת הממון והרכוש גם צוואה ערכית, שחשוב למוריש להעביר לדורות הבאים.

סוג נפוץ מאוד של צוואה הוא צוואה הדדית, צוואה משותפת לבני זוג, ששני הצדדים הסכימו על תוכנה והיא הדדית לחלוטין.
בצוואה זו הם מבקשים להוריש את עיזבונם זה לזה ולאחר מכן לצדדים שלישיים או ישירות לצדדים שלישיים. אחד היתרונות הבולטים בצוואה הדדית היא בכך שהיא מגבילה ומצמצמת את האפשרות שצד אחד ישנה את הצוואה בעתיד ללא ידיעת בן/בת הזוג

באופן כללי את הצוואה שומרים עד 120 לזמן בו יהיה לה שימוש, מומלץ לאחר כתיבת הצוואה להפקיד אותה בלשכת רשם הירושות וניתן לקבלה ולשנותה בכל עת.
רק המצווים (כותבי הצוואה בעצמם) יכולים להפקיד או להחזיר צוואה ולא ניתן לעשות זאת בייפוי כח.
בעת הפקדת הצוואה יש צורך להביא את המסמך המקורי הכתוב או בכתב יד או מודפס עם החתימה המקורית, כמו כן יש לספק אישור תשלום אגרה עבור השירות, להגיע עם תעודת זהות בעלת צילום עדכני.
עוד מומלץ לצרף אישור רפואי המוכיח כי המוריש כתב את הצוואה בעודו צלול ומרצונו הטוב.

טואול - בניית אתרים באינטרנט