חיפוש :

הוצאה לפועל בלי בהלה

יש מילים שרק מלשמוע אותן לחץ הדם עולה, הגוף מתכווץ והלב דופק, אחת מהן היא הוצאה לפועל. האמת, הוצל"פ היא הליך ככל ההליכים ואם מתנהלים נכון, בתום לב ובהתאם לחוק אין סיבה להגיע לשם כנאשם.

הליך ההוצאה לפועל מוסדר באמצעות דיני ההוצאה לפועל. לשם קיום דינים אלו הוקמה מערכת של הוצאה לפועל, הדואגת למימושם של פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לה לביצוע. החיקוק העיקרי העוסק בהוצאה לפועל הוא חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, והתקנות שהותקנו מכוחו.

מדובר על הליך המשמש אדם או גוף לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו, וכן למימוש מסמכים המקנים זכויות כספיות שתוקפן דומה לתוקפו של פסק דין, כגון שטר משכנתא, שטר חוב או המחאה.

באופן כללי בהליך ישנם שני צדדים, הצד הזוכה, זה שהגיש את הבקשה והצד החייב, נגדו נפתח ההליך. ההתנהלות בין הצדדים האלה חייבת להיות מקצועית, מאחר שצריך לדעת כיצד להגיש את הבקשות, הערעורים והביטולים כדי לצמצם את הפגיעה בשני הצדדים. כל צד כמובן דואג לאינטרסים שלו, אבל התנהלות לא מקצועית עלולה לפגוע על לא עוול.

ישנם מקרים בהם לחייב נפתחים כמה תיקי הוצאה לפועל במקביל, קיימת אפשרות בהינתן תנאים מסוימים להגיש בקשה לאיחוד תיקים. במקרה בו מתקבלת הבקשה ירוכזו כל ההליכים מגדו במסגרת תיק אחד, המכונה תיק האיחוד שינוהל בלשכה בה מתנהלים רוב תיקיו. במקרה המדובר, רשם ההוצאה לפועל יקבע את הסכום שעל החייב לשלם במסגרת תיק האיחוד.

חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם לא יאושר איחוד בין תיקים, כאשר מדובר בתיקי מזונות, כאשר החייב אינו משלם מזונות לפי חוק וכן בתיקי פסק דין בעניין שאינו כספי, כגון: צו עשה, מימוש משכון,  משכנתא וכד' וכן בתיקי שטרות, שבהם הוגשה התנגדות לביצוע שטר, כאשר ההתנגדות לא הוכרעה על-ידי בית המשפט.

את הבקשה לאיחוד מומלץ להגיש בעזרת עו"ד המתמחה בתחום הוצאה לפועל על מנת שהבקשה תוגש בצורה נכונה ללא טעויות, יתכן שיש הזדמנות אחת וחבל לפספס. נדרש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה לאיחוד תיקים, הבקשה, על כל נספחיה, תוגש במספר עותקים הזהה למספר הזוכים בתיקים + עותק אחד ללשכת הוצאה לפועל + עותק אחד למגיש.

בנוסף יש לצרף שאלון וכתב ויתור על סודיות (טופס 529(  ובמסגרתו, בין היתר, יש לציין מהו גובה ההחזר החודשי שביכולתו של החייב לשלם. לכך יתווספו גם המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת הזהות של החייב עם הספח.
  • צילום רישיון הרכב שברשותו של החייב או שמוחזק על-ידי בני המשפחה האחרים.
  • צילום אגרת הארנונה העדכנית.
  • צילום נסח רישום דירה, הסכם החכירה, או שכירות.
  • רשימה מפורטת ומדויקת של תכולת הדירה. במקרה שהדירה מבוטחת יש לצרף גם צילום של פוליסת הביטוח.
  • צילום של חשבונות חשמל וטלפון של דירת המגורים של החייב. (6 חודשים אחורה)
  • צילומים של חשבונות הבנקים המוחזקים בידו של החייב ובידי בן/ת זוגו, כולל: תנועות כרטיס אשראי, הרשאות, הוראות קבע, הלוואות, תשלומי משכנתא לתקופה של 4 חודשים שקדמו להגשתם.
  • צילום מאישורי הבנקים לגבי יתרות כספים המוחזקים על שם החייב, על שם בן/ת זוגו או על שם ילדיו בתכניות חיסכון, קופת גמל, ניירות ערך, מט"ח, וכו' כשהם ערוכים לסוף החודש האחרון לפני הגשת האישור.
  • צילומים מתלושי המשכורת של החייב או של בן/ת זוגו לשלושת החודשים האחרונים.
  • צילום דו"חות או שומות שהגיש החייב לפקיד השומה בשנתיים האחרונות וצילום דו"חות מע"מ אחרונים.

במקרה בו רשם ההוצאה לפועל מתרשם כי החייב אינו יכול לפרוע את חובותיו במסגרת התקופה שנקבעה לו, הוא מכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים (מלבד בתיקי מזונות), הכרזה זו יכולה לפגוע בחייב ולהניח על ראשו הגבלות שיקבעו ע"י הרשם. בין היתר ניתן להוציא נגדו צו עיכוב יציאת מן הארץ, מגבלת אשראי, הכרזה עליו כלקוח מוגבל מיוחד בבנק ישראל  ועוד מגבלות עסקיות ומוסדיות. לאחר ההכרזה נרשם החייב במרשם החייבים המוגבלים כאשר הסרתו מרשימה זו תתאפשר לאחר פירעון חובו או לאחר ביטול ההגדרה שלו כחייב המוגבל באמצעים.

על מנת לשנות את הגזרה יכול החייב גם במסגרת הגדרתו כחייב מוגבל באמצעים, להגיש בקשה לצו הפטר, המעניק לו פטור מכל חובותיו שקדמו למתן הצו, מלבד חובות של קנסות או חובות לרשויות המדינה ורשויות מקומיות, חוב על פי צו מזונות, תשלומי משכנתא, חוב שנוצר במרמה ועוד. באופן כללי מבקש הצו נדרש להוכיח התנהלות תקינה בתום לב לתשלום החובות ולמרות זאת ניסיונותיו לא צלחו. הגשת צו הפטר אינה עניין של מה בכך ונדרשת הבנה וידע על מנת למלא נכון את המסמכים ולהציג את עמדת החייב אל מול ההוצאה לפועל והתביעות נגדו. עו"ד המתמחה בדיני הוצל"פ יודע כיצד להתנהל נכון בין אם הוא מלווה את המבקש ואת החייב, כיצד לקבל דחייה של פסק הדין, הפחתת קנסות ועונשים וכיצד לאחד תיקים המתנהלים במקביל. חשוב מאוד להימנע מטעויות קטנות, מכיוון שיש להם השפעה והשלכות גורליות.

מומלץ להתייעץ ולא לנהל את זה לבד, זה נכון בעיקר ברמה המקצועית, אבל גם ברמה האישית והרגשית. ההתמודדות מול רשויות הגבייה והאכיפה אינן נעימות וטוב שיש מישהו שהולך יד ביד ומלווה אל מול הקשיים והדרישות המחמירות.

טואול - בניית אתרים באינטרנט